SIKÇA SORULAN SORULAR
Açık artırmaya katılım şartları, adına açık artırma düzenlenen kurum ve kuruluşun teklif alma ve satış koşullarını belirlediği açık artırma dökümanları (şartname, sözleşme, katalog vb. dökümanlar) doğrultusunda belirlenir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına düzenlenen açık artırmalara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan gerçek kişiler ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş tüzel kişilikler, ilgili satış koşulları doğrultusunda ve gereken katılım teminatını yatırarak katılabilirler.
Açık artırmaya Gerçek Kişi (Şahıs) olarak katılım şartları, adına açık artırma düzenlenen kurum ve kuruluşa göre değişkenlik göstermektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına düzenlenen açık artırmalara Gerçek Kişi (Şahıs) olarak katılacak kişiler, katılım öncesinde kimlik belgelerinin fotokopisini ve ıslak imzalı ihale şartnamesini ibraz etmelidirler.
Açık artırmaya Şirket olarak katılım şartları, adına açık artırma düzenlenen kurum ve kuruluşa göre değişkenlik göstermektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına düzenlenen açık artırmalara Şirket adına katılacak kişiler katılım öncesinde; Şirket İmza Sirküleri, Açık Artırmaya Katılacak Kişi Adına Düzenlenmiş Yetki Belgesi (Gayrimenkul alım-satım yapabilme yetkisi), Şirket Kaşesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi İlanı ve ıslak imzalı ihale şartnamesini ibraz etmelidirler
Açık artırmaya Kooperatif olarak katılım şartları, adına açık artırma düzenlenen kurum ve kuruluşa göre değişkenlik göstermektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına düzenlenen açık artırmalara Kooperatif adına katılacak kişiler katılım öncesinde; Yönetim Kurulu Kararı (İlgili yıla ait), Adli Ticaret Memurluğundan Yetki Belgesi (İlgili yıla ait), Faaliyet Belgesi (İlgili yıla ait), İmza Sirküleri (İlgili yıla ait) ve ıslak imzalı ihale şartnamesini ibraz etmelidirler.
Açık artırma sonrasında sözleşme, satış ve tapu devir süreci adına açık artırma düzenlenen kurum ve kuruluşun teklif alma ve satış koşullarını belirlediği açık artırma dökümanları (şartname, sözleşme, katalog vb. dökümanlar) doğrultusunda yürütülür. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına düzenlenen açık artırmalarda, açık artırma sırasında alınan teklifler açık artırma koşulları doğrultusunda gereken ek ödemeler yapıldıktan sonra TOKİ’nin onayına sunulur. Değerlendirme ve onay işlemlerinden sonra teklifi onaylanan teklif sahipleri belirlenen tarih aralığında sözleşme imzalamaya davet edilir. Sözleşme imzalandıktan sonra açık artırma koşulları doğrultusunda kalan ödemeler tamamlandığında tapu devri yapılır.